SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informuję, że firma: GEODEZJA Mirosław Kozłowski z siedzibą przy ul. Partyzantów 94 pok. 312,313, 22-400 Zamość uzyskała w 2011 roku dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Dotacje inwestycyjne dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw.

Tytuł projektu: „Inwestycja w przyszłość firmy GEODEZJA – Mirosław Kozłowski”
Numer umowy o dofinansowanie: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-085/10 z dnia 24.11.2011

W ramach projektu zakupiono następujące urządzenia:

  • Zestaw komputerowy – 2 sztuki
  • Urządzenie wielofunkcyjne CANON
  • Odbiornik ruchomy Leica VIVA GNSS – ZESTAW
  • Dysk zewnętrzny A-DATA 1TB
  • Program WinKalk i MikroMap

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia konkurencyjności firmy w segmencie usług geodezyjnych W wyniku realizacji projektu firma będzie świadczyć jedną nową usługę – pomiary sytuacyjno - wysokościowe z wykorzystaniem technologii GPS oraz jedną ulepszoną usługę polegająca na wykonywaniu precyzyjniej opracowanych map numerycznych i analogowych.

Ponadto w wyniku realizacji projektu utworzone zostało 1 nowe miejsce pracy.