Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroki zakres usług:

Geodezja w procesie inwestycyjno-budowalnym:

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych (analogowe i cyfrowe)
  • pomiary realizacyjne - tyczenie obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu itp.,
  • geodezyjna inwetaryzacja obiektów budowlanych,
  • inne pomiary sytuacyjno-wysokościwe oraz opracowanie ich wyników, badanie geometrii budowli, obliczanie mas ziemnych


Geodezja prawna:

  • projekty podziału nieruchomości,
  • wznowienia znaków granicznych,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • wykazy zmian gruntowych.